ПОЧЕТОК
       ЗА AМСМ        МАПА НА САЈТОТ        КОНТАКТ


WWW.AMSMSTP.MK

EMAIL:
CONTACT@AMSMSTP.MK
светлосни и светлосно-сигнални уреди оски, тркала и пневматици оски, тркала и пневматици контролни и сигнални уреди мотор и погонски уреди уреди што овозможуваат нормална видливост уреди што овозможуваат нормална видливост возна постројка и каросеријата возна постројка и каросеријата уред за испуштање на согорени гасови влечен уред за спојување на влечно и приклучно возило


 


СКОПЈЕ - АМСМ ЦЕНТАР
Авто-Мото Сојуз на Македонија (Центар)
„Иво Лола Рибар“ 51, 1000 Скопје
Е: amsm@amsm.com.mk
T: 02/3181-181
Ф: 02/3181-119
www.amsmstp.mk
СКОПЈЕ - АМСМ ЧАИР
Авто-Мото Сојуз на Македонија (Чаир)
„Лазо Трповски“ бб, 1000 Скопје
T: 02/2631-181
Ф: 02/2613-429
БЕРОВО - АМД „БРЕГАЛНИЦА“
Авто-Мото Друштво „Брегалница" -Берово
„Маршал Тито“ бр.4, 2330 Берово
T: 033/471711
Ф: 033/471711
БИТОЛА - АМД „ЃОРЃИ НАУМОВ“
Авто-Мото Друштво „Ѓорѓи Наумов“ - Битола
„Иво Лола Рибар“ 5, 7000 Битола
T: 047/203-220, 047/227-008
Ф: 047/203-220
ВЕЛЕС - АМСМ ВЕЛЕС
Авто-Мото Сојуз на Македонија - Велес
„Моша Пијаде“ бб, 1400 Велес
T: 043/212-221; 212-233
Ф: 043 212-466
ВИНИЦА - АМД „ВИНИЦА“
Авто-Мото Друштво „Виница" - Виница
„Илинденска" бб. , 2310 Виница
E: amdvin@mt.net.mk
T: 033/362987, 033/362157
Ф: 033/362157, 033/362987
ГЕВГЕЛИЈА - АМД „ДИЧО ПАНОВ“
Авто-Мото Друштво „Дичо Панов" - Гевгелија
„Маршал Тито" бр.2 , 1480 Гевгелија
E: amddicopanov@hotmail.com
T: 034/213987, 034/218987
Ф: 034/213987
КАВАДАРЦИ - АМД „СТРАШО ПИНЏУР“
Авто-Мото Друштво „Страшо Пинџур" - Кавадарци
„29 Ноември" бр.36 , 1430 Кавадарци
T: 043/415987, 043/410938
КИЧЕВО - АМД „КИЧЕВО“
Авто-Мото Друштво „Кичево" - Кичево
Охридски пат бб. , 6250 Кичево
E: amdkicevo@mt.net.mk
T: 045/266363, 045/266364
Ф: 045/266907
КУМАНОВО - АМД „КИРО БУРНАЗ“
Авто-Мото Друштво „Киро Бурназ" - Куманово
„3-та ударна македонска бригада" бб. , 1310 Куманово
T: 031/433163
Ф: 031/416930
ОХРИД - АМД „ОХРИД“
Авто-Мото Друштво „Охрид" - Охрид
„Билјанини извори" бр.7 , 6000 Охрид
T: 046/268338, 046/252121
Ф: 046/269046
ПРИЛЕП - АМД „ПРИЛЕПЕЦ“
Авто-Мото Друштво „Прилепец" - Прилеп
„Моша Пијаде" бр.230 , 7500 Прилеп
T: 048/422224, 048/402220
Ф: 048/434355
ПРОБИШТИП - АМД „ПРОБИШТИП“
Авто-Мото Друштво „Пробиштип" - Пробиштип
„Миро Барага" бр.1 , 2210 Пробиштип
T: 032/483080
Ф: 032/480048
СТРУГА - АМД „СТРУГА“
Авто-Мото Друштво „Струга“-Струга
„Пролетерски Бригади“ бб, 6330 Струга
T: 046/782-046, 046/781-199
Ф: 046/781-199
СТРУМИЦА - АМД „СТРЕЛА“
Авто-Мото Друштво „Стрела" - Струмица
„Ленинова" бр.94 , 2400 Струмица
T: 034/321088
Ф: 034/343549
ТЕТОВО - АМД „ТЕТОВО“
Авто-Мото Друштво „Тетово“-Тетово
„Видое Смилевски Бато“ бб, 1220 Тетово
E: amdtetovo@amdtetovo.com.mk
www.amdtetovo.com.mk
T: 044/334-624
Ф: 044/350-112
ШТИП - АМД „ШТИП“
Авто-Мото Друштво „Штип" - Штип
ул. Сутјеска бб
T: 032/391987
Ф: 032/391987