ПОЧЕТОК
       ЗА AМСМ        МАПА НА САЈТОТ        КОНТАКТ


WWW.AMSMSTP.MK

EMAIL:
CONTACT@AMSMSTP.MK
светлосни и светлосно-сигнални уреди оски, тркала и пневматици оски, тркала и пневматици контролни и сигнални уреди мотор и погонски уреди уреди што овозможуваат нормална видливост уреди што овозможуваат нормална видливост возна постројка и каросеријата возна постројка и каросеријата уред за испуштање на согорени гасови влечен уред за спојување на влечно и приклучно возило


ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
НАСЛОВ
ПОРАКА
АМСМ УСЛУГИ − Станица за технички преглед


А: Митрополит Теодосиј Гологанов бр.51, 1000 Скопје
Е: contact@amsmstp.mk
T: 02/3181-181
www.amsmstp.mk

СТП Центар

 • Шалтери за технички преглед и
  меѓународни документи

  T: 02/3181-203,
  T: 02/3215-267,

 • Шалтер на контролори на технички преглед

  T: 02/3181-312

 • Шалтер за регистрација - МВР
  T: 02/3181-126

СТП Чаир

 • Шалтери за технички преглед и
  меѓународни документи

  T: 02/2613-416

СТП Велес

 • Шалтери за технички преглед,
  меѓународни документи и регистрација

  T: 043/212-221
  Т: 043/212-466

Алармен центар


T: 02/3181-196
Т: 02/3216-022